Fronius Checkbox 500V

Selv i usædvanlige situationer garanterer Fronius Checkbox 500V driftssikkerheden for lagerløsningen med Fronius Symo Hybrid og de kompatible RESU-batterier fra LG Chem.