ASISTENČNÍ SYSTÉMY PRO VYŠŠÍ

EFEKTIVITU PŘI ROBOTIZOVANÉM SVAŘOVÁNÍ

PODPORA PROSTŘEDNICTVÍM ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ ROBOTA

Důležitým faktorem v oblasti robotizovaného svařování je zejména zvýšení efektivity a kvality při plnění svařovacích úkolů.Společnost Fronius nabízí technologie, které pomáhají šetřit čas a náklady.

WireSense

IDENTIFIKACE A ÚPRAVA TOLERANCÍ DÍLU A UPNUTÍ.
BEZ OPTICKÝCH MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ.

Odchylky dílů, např. nestejné styčné mezery nebo upínací tolerance, mohou mít při strojové výrobě nepříznivý dopad na dokonalost svarového švu. V některých případech mají negativní vliv na svařovací výsledek již minimální materiálové rozdíly nebo nepřesná upínací zařízení a jsou příčinou nákladných a časově náročných dokončovacích prací. Díky technologii WireSense patří tyto problémy minulosti.

WIRESENSE VYUŽÍVÁ DRÁTOVOU ELEKTRODU JAKO SENZOR.

A pomocí přesného nasnímání dílu ještě před svařováním odesílá příslušný signál do robota, který tak může přizpůsobit svůj program aktuální poloze dílu.

PŘEHLED VÝHOD

DETEKCE HRAN

 • Rozpoznání polohy hran pro optimální nastavení počáteční a koncové polohy svařování
 • Tolerance dílu a upnutí je proto možné kompenzovat

MĚŘENÍ VÝŠKY

 • Rozpoznání nežádoucí styčné mezery
 • Rozpoznání tloušťky plechu v rozmezí 0,5–20 mm u oceli, ušlechtilé oceli a hliníku
 • Měření s vysokou přesností a rychlostí

DRÁT = SENZOR

 • Bez nutnosti použití dalších optických měřicích přístrojů
 • Vynikající přístup k dílu
 • Bez opotřebení
 • Bez nákladů na údržbu a čištění
 • Bez nutnosti kalibrace mezi senzorem a TCP

TeachMode

EFEKTIVNÍ PROGRAMOVÁNÍ ROBOTA.
UŽ ŽÁDNÉ ZPROHÝBANÉ DRÁTY.

Režim TeachMode podporuje svářeče při programování polohy svarových švů na robotu. Díky tomu je programování efektivnější. Vratný pohyb drátu zamezuje ohnutí drátu při nežádoucím kontaktu s dílem. Nastavený stickout přitom zůstává stále stejný.

Tuto funkci obsahují všechny konfigurace TPS/i zdarma.

PŘEHLED VÝHOD

ÚSPORA ČASU

Při podkročení definovaného stickoutu se drát automaticky zatáhne a zabrání se jeho deformaci. To umožňuje vysoce efektivní naprogramování dílu.

KONSTANTNÍ STICKOUT

Pokud stickout klesne pod definovanou hodnotu, drát se zase automaticky upraví na definovaný stickout.

VŠECHNY PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY JSOU VHODNÉ

Režim TeachMode je kompatibilní se všemi přídavnými materiály (ocel, CrNi, hliník).

Jakým výzvám při svařování čelíte Vy?

Let's get connected.

  Děkujeme za vaši zprávu. Vaši poptávku vyřídíme co nejdříve.