Tri business units Jedna vášeň

Naše tri Business units

Ako celosvetový technologický líder koncentruje spoločnosť Fronius svoje kompetencie do troch Business Units: Perfect Charging, Perfect Welding a Solar Energy. Tieto tri Business Units spájajú jednu vášeň: Zas a znova vytvárať inovácie, ktoré posúvajú hranice možného. Či už vo zváracej technike, vo fotovoltike, alebo v technike nabíjania akumulátorov – každá z našich Business Units znamená priekopnícke trendy, ktoré používateľov na celom svete presvedčujú efektivitou a najvyššou kvalitou. Dôkazom toho sú aj početné národné a medzinárodné ceny, ktorými sú naše produkty a riešenia pravidelne oceňované.


business unit perfect welding

Už od roku 1950 vyvíja spoločnosť Fronius v rámci Business Unit Perfect Welding zváracie technológie a systémové riešenia pre zváranie elektrickým oblúkom a odporové bodové zváranie. Pritom výrazne ženieme dopredu pokrok v oblasti zváracej techniky a dnes sme celosvetovým technologickým lídrom v segmente trhu zváracej techniky s elektrickým oblúkom. S našimi inovačnými vývojmi umožňujeme použitia, ktoré predtým boli nemysliteľné – napríklad tepelné spájanie ocele s hliníkom. Paleta produktov Business Unit Perfect Welding zahŕňa ručné a automatizované zváracie systémy a kompletné systémy, ako aj príslušné služby.

Ešte k Perfect Welding


business unit Solar Energy

Solar Energy je najmladšou z troch Business Unit spoločnosti Fronius a od roku 1992 sa zaoberá inovačnými riešeniami pre fotovoltiku. Ako priekopník solárnej energie s víziou „24 hodín slnko“ sme výrazne prispeli k zvratu v oblasti energie. Naším cieľom je budúcnosť, v ktorej je celosvetová spotreba energie na 100 % pokrytá obnoviteľnými zdrojmi. Aby sa táto vízia mohla stať realitou, ponúka Business Unit Solar Energy širokú paletu produktov týkajúcu sa vytvárania, akumulovania, distribúcie a spotreby solárnej energie. K tomu patria striedače, akumulátory, merače a zariadenia na monitorovanie energie, ale aj kompletné systémové riešenia, ako aj rozsiahla ponuka služieb. Ešte k Solar Energy


business unit Perfect Charging

Perfect Charging je najstaršou z troch Business Unit Fronius: Od nášho založenia v roku 1945 pracujeme v oblasti techniky nabíjania akumulátorov, a zaoberáme sa pritom vývojom nabíjačiek pre štartovacie a hnacie akumulátory. Inovačná paleta produktov a služieb BU Perfect Charging presvedčí svojím výkonom, efektivitou, hospodárnosťou a stálosťou. Či pri prevádzke elektrických dopravných vozíkov, v intralogistike, alebo pre spoľahlivé zásobovanie energiou štartovacích akumulátorov pri motorových vozidlách vo výrobe, predvádzacom priestore a dielni: Technológia Fronius sa pri veľkom počte používateľov na celom svete stará o maximálnu dostupnosť svojich vozidiel, pre značne znížené prevádzkové náklady a pre dlhšiu životnosť akumulátorov.

Ešte k Perfect Charging