Kríza koronavírusu

Vážené dámy a páni,

milí zákazníci,

okrem toho, že pandémia koronavírusu predstavuje situáciu ohrozenia zdravia, je aj obrovskou hospodárskou výzvou. V spoločnosti Fronius vsádzame všetko na to, aby sme zaistili prevádzkyschopnosť podniku. Len tak je totiž možné, aby sa na jednej strane mohli naši zákazníci po celom svete spoľahnúť na naše služby a, na druhej strane, aby sme mohli svojim zamestnancom garantovať zachovanie všetkých pracovných miest.

Naše oddelenie predaja a technická podpora je vám telefonicky stále neobmedzene k dispozícii. Okrem toho sú stále pripravení vás vypočuť aj pracovníci oddelenia ľudských zdrojov. V naliehavých prípadov je možný aj servis a opravy priamo u vás, v tejto súvislosti by sme však chceli poukázať na zohľadnenie predpisov spojených s krízou koronavírusu platných v danej krajine. Na neurčitý čas však musíme žiaľ upustiť od osobných rozhovorov týkajúcich sa predaja a poradenstva, ako aj od školení.

V snahe čo najúčinnejšie zmierniť pandémiu pracujú mnohí naši zamestnanci momentálne z domu. V oblastiach, v ktorých to žiaľ nie je možné, sú naše pracovné sily v nasadení za sprísnených bezpečnostných a ochranných opatrení – pretože zdravie a blaho všetkých zamestnancov majú najvyššiu prioritu. Pomocou všetkých týchto opatrení sa usilujeme udržať prevádzku na vysokej úrovni využívania kapacity.

Práca v spoločnosti Fronius

Bernhard Strasser, technická podpora pre Perfect Welding v Ázii, Pacifiku a Latinskej Amerike

„Pred 27 rokmi som začal v spoločnosti Fronius ako učeň, pretože ma vždy zaujímala technika. Moju terajšiu činnosť v technickej podpore vykonávam už 15 rokov. Táto práca je pre mňa perfektná, pretože môžem spojiť svoju vášeň pre techniku, ako aj svoj záujem o cudzie kultúry, koniec koncov často cestujem do Ázie a Latinskej Ameriky. Súčasne je moja práca rozmanitá a ani jeden deň nie je rovnaký. Kladom je aj rozsiahla ponuka ďalšieho vzdelávania pre všetkých zamestnancov.“

Kariéra v spoločnosti Fronius