Vedúci Business Unit perfekt welding Harald Scherleitner k súčasnej situácii

Spoločnosť

18.3.2020 / Wels
Dámy a páni, vážení zákazníci,    

okrem zdravotnej hrozby predstavuje pandémia korona vírusu obrovskú výzvu pre globálny ekonomický systém. Napriek tomu, alebo práve preto, robíme v spoločnosti Fronius International všetko, čo je v našich silách, aby sme udržali operatívnu schopnosť našej spoločnosti v rámci národných a medzinárodných krízových predpisov.

Harald Scherleitner, Global Director Sales & Marketing

Čo to znamená pre Vás a pre Vašu spoločnosť?

Obchod

Naše obchodné aktivity budeme udržiavať prostredníctvom telekomunikačných technológií. Vaše kontaktné osoby sú Vám preto stále k dispozícii. Jediné, čoho sa musíme vzdať  po dobu neurčitú, sú predajné návštevy a konzultačné rozhovory vo vašich priestoroch.

Aplikační a servisní technici

Naši aplikační a servisní technici sú vám stále k dispozícii. Pokiaľ je to možné, všetky otázky  týkajúce sa služieb by sa však mali vykonávať podľa možnosti prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov – emailom či telefonicky. V naliehavých prípadoch sú stále možné servisné a opravárenské práce v priestoroch zákazníka. Najmä v tejto oblasti našich služieb je však nevyhnutné brať do úvahy predpisy špecifické pre jednotlivé krajiny týkajúce sa korónovej krízy. Preto veľmi podrobne monitorujeme súčasné správy o situácii v každej krajine, aby sme sa v prípade potreby vedeli prispôsobiť.

Obmedzený prístup

Aby sme čo najúčinnejšie zvládli pandémiu a ochránili našich zamestnancov, musíme, samozrejme, obmedziť fyzický prístup k pobočkám spoločnosti Fronius podľa prísnych predpisov. Výsledkom je, že momentálne nemôžeme pre Vás vykonávať žiadne zváracie testy ani školiace aktivity.

Aké budú ďalsie kroky?

Týmito opatreniami sa tiež snažíme zaistiť prevádzkovú spoľahlivosť vašej výroby v týchto časoch. Okrem toho sa tiež snažíme chrániť pracovné miesta v spoločnosti Fronius na celom svete. To nám v budúcnosti - v časoch po zvládnutí korona vírusovej pandémie - umožní poskytnúť vám najlepšiu možnú a komplexnú podporu v obvyklej kvalite spoločnosti Fronius. Hneď, ako začneme s pravidelnou prevádzkou, budeme vás o tom primerane a podrobne informovať.

Dovtedy Vám želám všetko najlepšie a rýchlu stabilizáciu v súvislosti s touto krízou.

Zostaňte zdravý.

Harald Scherleitner,

Globálny riaditeľ predaja a marketingu,

Business Unit Perfect Welding  

Kontaktná osoba

Karcz Lenka

+421 (0) 33 590 75 70
+421 (0) 33 590 75 70 Xnepm.Yraxn@sebavhf.pbz Kontakt