Využitie prestojov na prípravu: údržbové práce v čase pozastavenia výroby

Promotion

15.5.2020
Svetové hospodárstvo si urobilo vynútenú prestávku. V súčasnosti je priemyselná výroba na mnohých miestach pozastavená a prebieha len v obmedzenom rozsahu. Prečo teda nevyužiť túto príležitosť a nevykonať údržbu, kalibráciu či iné kontrolné práce? S využitím technickej podpory spoločnosti Fronius je teraz možné nechať si urobiť odborný servis výrobných zariadení, aby sa zabezpečilo ich hladké opätovné spustenie do prevádzky.

Kalibrácia: zaručená kvalita

Aby sa so zváracím systémom dali dlhodobo dosahovať kvalitné a konzistentné výsledky zvárania, je potrebná pravidelná kalibrácia. Výrobné podniky okrem toho čiastočne podliehajú normám, ako napríklad EN 1090, a preto sú zo zákona povinné pravidelne vykonávať kalibračné práce.

Prúdový zdroj sa pri tom pripojí ku kalibračnej stanici. Kalibračný softvér zmeria napätie, prúd a rýchlosť podávania drôtu. Ak sa skutočné hodnoty stroja líšia od požadovaných hodnôt normy a táto odchýlka prekračuje rozsah tolerancie, servisný technik môže vykonať dodatočnú kalibráciu. Z hľadiska zabezpečenia kvality a zodpovednosti výrobcu za produkt môže výroba opäť bez problémov fungovať.

Viac informácií o kalibračných prácach nájdete v blogovom príspevku.
Ďalšie informácie o ponuke servisných služieb nájdete na webovej stránke spoločnosti Fronius.

Údržba: optimálna dostupnosť zariadenia

Pravidelná údržba výrobných zariadení minimalizuje čas potrebný na opravu a prestoje. Pravidelné čistenie a testovanie zváracieho systému navyše pomáha zachovať hodnotu zariadenia. 

Spoločnosť Fronius ponúka rôzne údržbové balíky, ktoré sa v prípade potreby dajú individuálne prispôsobiť potrebám zákazníka. Vďaka tomu sú náklady na údržbu transparentné a ľahko vypočítateľné.

Viac informácií o údržbových balíkoch nájdete na webovej stránke spoločnosti Fronius.

Bezpečnostno-technická kontrola: ochrana zamestnancov

Bezpečnostno-technická kontrola je v niektorých krajinách zo zákona povinná a slúži na ochranu osôb v podnikoch. Táto kontrola zváracích systémov by sa mala vykonávať každoročne, aby sa zaistila bezpečnosť pri práci. Navyše sa tým predchádza stratám vo výrobe.

Spoločnosť Fronius vykonáva bezpečnostno-technickú kontrolu vždy podľa platných predpisov. Jej súčasťou je vizuálna kontrola, elektrická kontrola, kontrola funkcie, ako aj dokumentácia a kontrolná nálepka. Obzvlášť sa odporúča kombinácia bezpečnostno-technickej kontroly s kalibráciou zváracích systémov. Šetrí to čas a náklady.

Viac informácií o bezpečnostno-technickej kontrole nájdete na webovej stránke spoločnosti Fronius.

Optimalizácia procesov a parametrov: znižovanie nákladov

Kalibrácia, údržba, kontrola – všetky tieto kroky sú potrebné na udržanie systému. Odborníci zo spoločnosti Fronius okrem toho skontrolujú zváracie systémy aj z hľadiska optimalizácie procesu, to znamená, či sú vybrané zváracie parametre optimálne nastavené v súlade s individuálne stanovenými cieľmi. V závislosti od výsledkov týchto skúšok sa následne vykonávajú úpravy systému. K možným cieľom patrí napríklad zvýšenie výkonu zváracieho postupu, vyššia kvalita zvaru, zníženie nákladov, zníženie množstva dodatočných úprav a optimalizácia časov taktu.

Podrobnosti o optimalizácii procesov a parametrov nájdete na webovej stránke spoločnosti Fronius.

 

Poznámka:

Vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu vo svete sa teraz servisné služby môžu vykonávať priamo u zákazníka len pri dodržaní miestnych bezpečnostných a zdravotných predpisov. Odborníci zo spoločnosti Fronius sú vám napriek tomu k dispozícii v maximálnej možnej miere.

Ak potrebujete bližšie informácie, obráťte sa na svojho miestneho partnera spoločnosti Fronius.